KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Úklidové služby

Opatření spojená s šířením COVID-19

Všichni zaměstnanci naší společnosti jsou chráněni proti šíření koronaviru běžnými ochrannými a desinfekčními prostředky, které jsou všem pravidelně dodávány. 

 

Pro zajištění komplexnosti služeb a posílení postavení na trhu rozšířila naše společnost své služby o ÚKLID.

Jedná se o pravidelný, ruční úklid kancelářských , obchodních a obdobných prostor.  Úklid může být každodenní nebo s četností dle dohody s klientem.

Myjeme také okna.

 

Veškeré náklady na čistící prostředky, stroje, zařízení atd. je zahrnuto v ceně úklidu.