KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Kontakt a GDPR

kancelář společnosti: Římská 45, 120 00 Praha 2
/budova Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s./
sídlo: Římská 45, 120 00 Praha 2
IČ: 27601005
DIČ: CZ27601005
Společnost zapsaná v OR MS v Praze, odd. C, vložka 118089.
jednatel: JUDr. Markéta Kopecká
tel.: +420 603 498 876
tel. kancelář: +420 233 310 128
mail: m.kopecka@klmsecurity.cz 
jednatel, personalista, ostraha: Michaela Nováková
tel.: +420 777 003 523
tel. kancelář: +420 233 310 128
mail: m.novakova@klmsecurity.cz
ředitel obchodního oddělení: Miroslav Motyčka
tel.: +420 602 153 333
mail: m.motycka@klmsecurity.czinfo@klmsecurity.cz
technická podpora: Vladislav Vyhlas
tel.: +420 723 758 666

Ochrana osobních údajů

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Plně v  souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme provedli interní audit zpracovávání osobních údajů spolu s analýzou zpracovávání a nakládání s osobními údaji. Na základě těchto činností došlo k vypracování Informace - zásada při zpracování osobních údajů, které jsou každému zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru předloženy a pečlivě vysvětleny, taktéž i všem subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Tyto dokumenty jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti.
Veškeré procesy byly vykonávány a přizpůsobeny zmíněnému Nařízením EU.  Společnost SIDA s.r.o. neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Jakékoliv záležitosti týkající se  oblasti ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv subjektu údajů, je možné vyřešit buď osobně v pracovní době společnosti nebo písemně na její poštovní nebo mailovou adresu m.kopecka@klmsecurity.cz. Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů je jednatel společnosti, JUDr. Markéta Kopecká.

Ochrana oznamovatelů

Společnost má nastavena vnitřní pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o Ochraně oznamovatelů ze dne 20. 6. 2023.
Společnost považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na provozu zaměstnavatele, aby jakékoliv podezření na jakékoliv protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, prošetřeno a aby z něho byly případně vyvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření k nápravě.
Oznámení můžete provést:
  • zasláním dopisu na adresu: KLM Security s.r.o., Římská 45, 120 00 Praha 2, osobně na téže adrese do určené schránky
  • příjemce oznámení: JUDr. Markéta Kopecká
  • mailem na: m.kopecka@klmsecurity.cz
Pověřenou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je jednatel: JUDr. Markéta Kopecká,  m.kopecka@klmsecurity.cz