KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Kontrola nemocných

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění stanoví povinnost zaměstnavatelům poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 

Tato náhrada je poskytována v souladu se Zákoníkem práce, kdy se nepovažuje za dávku nemocenského pojištění a Česká správa nemá povinnost (a ani by neměla kapacitu) provádět kontrolu dodržování léčebného režimu v těchto čtrnácti dnech. Správa také nekontroluje oprávněnost tohoto nároku, včetně výše a případného sporo o tuto náhradu. 

V souvislosti s tímto ukládá zákon možnost kontroly zaměstnavatele dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance (pojištěnce), tj. povinnost zdržovat se na udaném místě mimo povolení vycházek, a to právě po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti. 

Vzhledem k nárůstu poptávky kontrol léčebného režimu ze strany našich klientů i ostatních zainteresovaných osob, společnost KLM Security spustili jsme projekt „Kontrola nemocných“

Účel projektu: preventivní působení na zaměstnance formou kontrol dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance.

Cíl projektu

  • odhalovat porušování léčebného režimu (povinnost zdržovat se v nahlášením místě v době nemoci mimo povolené vycházky)
  • snížení nákladů zaměstnavatele na zajištění náhradního zaměstnance.

Ceník kontrol:

klasická / jednorázová během 2-5 dnů od objednání – ještě ve lhůtě kontroly, t.j. 14 dní 850,- Kč / 1 kontrola
rychlá kontrola do 2 dnů od objednání 1110,- Kč / 1 kontrola
expresní / okamžitá ve stejný den jako objednání 1500,- Kč / 1 kontrola
možné sjednání paušální částky při dlouhodobější spolupráci

 

O průběhu kontroly je opatřen záznam jako důkaz.

Pro bližší informace, jakékoliv vysvětlení či doplnění  se obracejte na Mgr. Markétu Kopeckou, tel. 603 498 876, e-mail: m.kopecka@klmsecurity.cz