KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Naše filozofie

Budování dynamické společnosti s přidanou hodnotou se zaměřením na zákazníka a kvalitu.  

Zaměření se na zaměstnance.

Již delší dobu razíme cestu sociální zodpovědnosti a šetrného a ekologického přístupu. Nikomu z nás není lhostejný dopad na životní prostředí a proto plně přejímáme za toto odpovědnost, zároveň za způsoby a dopady našeho jednání, které vždy považujeme za etické.

S našimi obchodními partnery budujeme dlouhodobé partnerské vztahy založené na férovém jednání.

 • společnost má statut sociálního podniku
 • společnost má otevřenou vlastnickou strukturu
 • odmítáme korupci

Ve společnosti se snažíme dodržovat etický kodex, který obsahuje:

 • kodex společnosti KLM Security s.r.o.
 • struktura a systém řízení
 • pracovní standardy (pracovní doba, mzdy, rovné zacházení, zákaz diskriminace, svoboda slova)
 • komunikace ve společnosti a navenek
 • etika podnikání
 • bezpečnost práce
 • zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • životní prostředí
 • řešení problémových situací
 • dokumenty a záznamy