KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Ostraha objektů

ostraha objektůVšichni zaměstnanci společnosti, kteří provádějí ostrahu jsou v trvalém pracovním poměru, jsou pravidelně proškolováni jak v oblasti BOZP, požární ochrany apod., pravidelně prochází zdravotními prohlídkami. Za důležité považujeme uvést tu skutečnost, že 75 % z naší fakturace jde na mzdy zaměstnanců.


KLM Security s.r.o. se standardně ve svých smlouvách zavazuje nést plnou hmotnou i právní odpovědnost za zadaný výkon činnosti. Proti případným škodám na majetku, které byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci, jsme pojištěni.

Klienti si nás volí pro náš odpovědný přístup, schopnost působit kdekoliv v České republice a pro okamžitou přizpůsobivost jejich požadavkům.

 

 

Nabídka služeb v ostraze:

 • fyzická ostraha objektů
 • provádění fyzické ostrahy směřující k zajištění a ochraně majetku zákazníka
 • recepční služby
 • kontrola a evidence vstupu osob
 • doprovod návštěv
 • kontrola vjezdu a výjezdu vozidel
 • obsluha EZS, EPS a dalších zabezpečovacích systému
 • přijímání a třídění pošty (dle požadavku zákazníka)
 • klíčové hospodářství
 • recepční služby
 • obsluha podatelen a telefonních ústředen, zpracování pošty
 • provoz hotelových recepcí /znalost světových jazyků/
 • zajišťování kulturních a společenských akcí
 • zabezpečení EPS, EZS a veškerých zabezpečovacích systémů, protipožární a kamerové systémy, projekce, montáž, záruční i pozáruční servis

Pro naši společnost jsou klíčové tyto aspekty

Vstřícný přístup

Za vstřícný a nadstandardní přístup, který ke každému klientovi máme považujeme okamžité řešení připomínek a problémů klienta.
V případě nespokojenosti s výkonem našich služeb mít možnost oznámit, prokonzultovat a okamžitě vyřešit problém přímo s majitelem společnosti.

Záruka kvality ostrahy:

 1. zaměstnanci při nástupu předkládají výpis z trestního rejstříku
 2. důraz je kladen na fyzickou kontrolu jednotlivých objektů vedoucími pracovníky
 3. kontrola dodržování obchůzek je prováděna elektronickým čipovacím systémem, v kteroukoliv dobu je možné vytisknout přehled obchůzkové činnosti a která je pravidelně předávána odpovědné osobě klienta
 4. služby v objektu nebudou delší než 12 hod
 5. pravidelné dotazy vedoucích osob Klm Security s.r.o. a kontaktních osob klienta ke vzájemné konzultaci, které povede ke zvýšení kvality strážní služby, řešení připomínek apod
 6. pro každý objekt jsou vypracovány směrnice pro výkon strážní služby, ve kterých jsou přesně specifikovány povinnosti strážných
 7. kultivovanost, příjemné vystupování zaměstnanců
 8. pravidelně nové ošacení zaměstnanců, firemní vizitka s osobními údaji

Nadstandardní služba:

Jako nadstandardní službu nabízí společnost KLM Security s.r.o. individuální službu DETEKTIVŮ. Veškeré potřebné informace se dozvíte při osobní konzultaci.