KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Náhradní plnění

ea36372a7005d5c0ec50319b55e438be_qwedNáhradní plnění je určeno všem podnikatelům a zaměstnavatelům více než 25 osob v ČR, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob.

Stejně jako většina evropských zemí, také Česká republika již řadu let uplatňuje tento nepříliš oblíbený nástroj politiky zaměstnanosti ve prospěch znevýhodněných občanů jejich zdravotním handicapem.
Proto stávající právní úprava zákona o zaměstnanosti s uplatněním od roku 2004 obsahuje zákonnou povinnost středních a velkých firem v ČR zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením.

K tomuto jsou zachovány tři způsoby řešení.

  1. Prioritu má přímé zaměstnání.
  2. Druhou možností zůstává odběr výrobků a služeb od některého ze zaměstnavatelů, který zaměstnává víc než 50% občanů se zdravotním postižením.
  3. Zachována zůstane i nepopulární „invalidní daň“ (odvod 2,5 násobku průměrné mzdy za osobu) pro ty, kterým se nepodaří plně pokrýt povinnost předchozími způsoby.

Podle zkušeností rozdělila praxe střední a velké zaměstnavatele v zásadě na tři skupiny přístupu:
První, zpravidla úspěšní a efektivní, jsou plně soustředěni na své podnikání a otevřeně si minimalizují potenciální personální problémy – řeší povinnost převážně nebo zcela finančním odvodem do státního rozpočtu.

Druhá skupina naplňuje podíl počtem svých zaměstnanců – je to však ovlivněno profesí a druhem činnosti podnikatele či firmy, dále požadavky na výkon práce a také na finančním zázemí.

Poslední skupina usiluje o maximální splnění podílu tzv. „náhradním způsobem“ – z důvodů ekonomických a praktických se snaží vyhnout povinnému odvodu podle zákona a to tím, že odebere náhradní plnění.

Právě této skupině chceme nabízíme naše služby.