KLM SECURITY s.r.o.
Fyzická ostraha objektů a náhradní plnění

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KLM Security s.r.o.

se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, IČ 27601005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 118089, jednatel společnosti KLM Security s.r.o., svolává valnou hromadu na den

11.12.2019 v 13 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Rozhodnutí o výplatě podílů společníků
3. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2014 a schválení roční účetní závěrky za rok 2014
4. Návrh usnesení
5 Závěr
V Praze dne 21.11.2019

KLM Security, s.r.o
JUDr. Markéta Kopecká, jednatel společnosti